Hoppa till innehåll

Köpvillkor

Allmänt

www.IsakMelin.se (“IsakMelin.se”, “webbsidan”) är en plattform för försäljning av främst böcker/kompendier avseende hälsa och välmående som ägs av IsakMelin AB med organisationsnummer 559124-8520 och med säte i Göteborg.

Parterna i detta avtal är den person som anges som köpare vid beställning (“du”, “dig” och motsvarande termer) och IsakMelin AB.

För att genomföra köp på www.IsakMelin.se måste du acceptera nedanstående Köpvillkor, samt Avtal för köpskydd och Allmänna Villkor (tillsammans benämnt som “villkoren”). Genom att acceptera villkoren förbinder du dig till att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner att du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter enligt www.isakmelin.se ’s Integritets- & Dataskyddspolicy.

www.IsakMelin.se strävar efter att informationen på webbsidan alltid ska vara så korrekt som möjligt, men reserverar sig dock för eventuella bild- och skrivfel, såsom exempelvis fel i produktbeskrivning, felaktiga priser, och/eller felaktig information. www.IsakMelin.se har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst.

Priser och betalning

Alla priser på www.IsakMelin.se anges i svenska kronor inklusive eventuell moms, fraktavgifter och andra avgifter. Betalningsvillkor anges i varukorgen och varierar beroende på vilket betalningssätt du valt.

Fraktvillkor anges i varukorgen beroende på vilket fraktsätt du valt.

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser på www.IsakMelin.se utan föregående avisering. Priset som var aktuellt vid beställningstillfället är det som gäller oavsett om priset går upp eller ned efteråt.

Kortbetalning

När du använder ett kort reserveras köpesumman på kortet när du beställer. Det vill säga efter avslutad utcheckning. Kortet debiteras samma dag som hela din beställning har slutförts.

Dessa betaltjänster tillhandahålls av Stripe Payments UK Limited (“Stripe”)

Betaltjänster som tillhandahålls av Stripe är föremål för Stripe Connected Account-avtalet som inkluderar Stripes användarvillkor (tillsammans “Stripe Services Agreement”).

Genom att acceptera detta avtal eller fortsätta att fungera som kontoinnehavare på www.IsakMelin.se samtycker du till att vara bunden av Stripe Services-avtalet. Som ett villkor för att www.IsakMelin.se möjliggör betalningstjänster via Stripe, samtycker du till att ge www.IsakMelin.se korrekt och fullständig information om dig, och du godkänner www.IsakMelin.se att dela den och transaktionsinformation relaterad till din användning av betaltjänster som tillhandahålls av Stripe.

Betalning med Swish

Du som ansluten till Swish kan ha möjlighet att genomföra betalning som dras direkt från ditt bankkonto. Öppna Swish-appen på din mobila enhet och godkänn betalningen via ditt mobila Bank-ID för att slutföra köpet. Vid eventuell retur återbetalas pengarna via Swish.

Ångerrätt och reklamation

Ångerrätt

För oss är det viktigt att varje beställning kan behandlas så snabbt som möjligt. Efter att du har genomfört en beställning påbörjar www.IsakMelin.se genast hanteringen av din beställning – förutsätt att detta inte är en beställning på en förhandsbokning då leveranstiden påverkas av det exakta datum som denna släpps för försäljning.

Kontakta www.IsakMelin.se omedelbart om du vill ångra din beställning. Vi gör alltid vårt bästa för att avbryta beställningen innan en bok har skickats. Vid avbruten beställning innan en bok har skickats återbetalas hela beloppet för boken.

Om en bok har skickats har du har rätt att returnera din beställning utan att ange något skäl inom fjorton (14) dagar. Ångerfristen på fjorton (14) dagar löper från den dag då du eller en tredje man som agerat på dina vägnar, dock inte transportföretaget, mottog boken.

Vid denna typ av retur står du själv för returkostnaderna. Returer ska skickas som spårbar försändelse, inte som brev eller mot postförskott.

Du är skyldig att hålla boken i samma som när du fick den. Du får inte använda boken, men du får undersöka den. Om boken skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

För att utöva din ångerrätt skickar du ditt meddelande om att frånträda avtalet till www.IsakMelin.se. www.IsakMelin.se ser helst att du skickar meddelandet via e-post på info@isakmelin.se eller via www.IsakMelin.se kontaktformulär.

Om du vill kan du använda konsumentverkets ångerblankett.

Efter att www.IsakMelin.se mottagit ditt meddelande om att du vill utöva din ångerrätt kommer www.IsakMelin.se att hantera återbetalningen utan onödigt dröjsmål.

www.IsakMelin.se har dock rätt att vänta med återbetalningen till dess att boken/böckerna har skickats tillbaka och mottagits. Eventuellt avdrag kan komma att göras för orderns värdeminskning, om värdeminskningen beror på att du hanterat boken i större omfattning än nödvändigt för att fastställa bokens/böckernas skick eller om något skadats.

www.IsakMelin.se använder samma betalningssätt vid återbetalning som det du använt vid ditt köp, om vi inte kommer överens om något annat.

Du kan läsa mer om svensk lagstiftning kring köp via internet hos Konsumentverket.

Reklamation

Om en bok du köpt visar sig på något sätt vara felaktig har du rätt att reklamera den. Se Avtal för köpsskydd.

Force majeure

Händelser som krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt likvärdiga händelser utanför vår kontroll, vilka ej kunnat förutses, ska hänföras till force majeure. Det innebär att www.IsakMelin.se befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Personuppgifter och sekretess

Du kan ta del av www.IsakMelin.se Integritetspolicy här.

Villkorsändringar

www.IsakMelin.se förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkoren när som helst i tiden och utan ditt föregående godkännande. Varje sådan ändring publiceras på webbsidan. Ändringar gäller från det att du har accepterat Villkoren genom nytt köp eller besök på webbsidan alternativt efter det att www.IsakMelin.se informerat dig om ändringarna.

Tvist

www.IsakMelin.se ’s målsättning är alltid att du ska vara så nöjd som möjligt. Skulle vi inte komma överens utan tvist uppstår, åtar sig www.IsakMelin.se att följa beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.

Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

ARN: https://www.arn.se/
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
EU ODR: https://ec.europa.eu/odr

För frågor kring innebörden av ovanstående eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, kontakta oss via info@isakmelin.se

Bolagsinformation

Företag

IsakMelin AB
Organisationsnummer: 559124-8520
Momsregistreringsnummer: SE 559124852001
Företagets VD: Isak Melin

Postadress (ej besöksadress)

IsakMelin AB
Norra Skeppspromenaden 9
417 60 Göteborg
Sverige

Kontakt

E-post: info@isakmelin.se

Dessa villkor har senast uppdaterats 2023-07-24