Hoppa till innehåll

Integritets- & Dataskyddspolicy

För att du ska känna dig trygg när du använder www.isakmelin.se presenterar vi all information om vilka personuppgifter vi samlar in och i vilket syfte de används här.

Personuppgiftsansvarig i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (“GDPR”) är IsakMelin AB (“www.isakmelin.se”, “vi”, “våra” eller “oss”) som är ett registrerat aktiebolag med organisationsnummer 559124-8520 och med säte i Göteborg.

Om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter kan du alltid nå vårt dataskyddsombud på info@isakmelin.se .

Alla uppdateringar som rör behandlingen av dina personuppgifter meddelas på vår webbplats.

Vi gör alltid vårt yttersta för att skydda dina uppgifter och hantera din information varsamt.

Dina rättigheter

Du har rätt att bli informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi gör det genom denna dataskyddsinformation, annan information på vår webbplats, samt genom att svara på eventuella frågor från dig. Du har även rätt att kostnadsfritt begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, begära begränsning av personuppgiftsbehandling som rör dig och att invända mot vår personuppgiftsbehandling.

Om du önskar utöva en eller flera av dina rättigheter kan du göra det genom att skicka e-post till info@isakmelin.se där du meddelar vilken rättighet/rättigheter du önskar utöva.

Skulle du vara missnöjd med hur vi hanterar din data har du rätt att lämna in ett klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för www.isakmelin.se personuppgiftsbehandling. Du når Integritetsskyddsmyndigheten här: https://www.imy.se/.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter som vi samlar in är beroende av hur du har valt att använda www.isakmelin.se.

Beroende på syftet och typen av informationen behandlar vi personuppgifter med stöd av en eller flera av följande lagliga grunder.

Nedanför anger exempel på information vi kan komma att behandla. Informationen behöver inte gälla för dig, utan är exempel på typer av informationen vi kan behandla om våra användare.

Kontakt- och identifikationsuppgifter

Namn, telefonnummer, e-postadress, personnummer, adress, kön, studieuppgifter, marknadsföringspreferenser.

Uppgifterna används för att administrera vår kundrelation och för att fullgöra våra avtal med dig.

Uppgifterna kan även användas för att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering. Behandlingen gör vi för att bekräfta din identitet och att uppgifterna du lämnar är korrekt. Behandlingen utgör profilering och automatiserat beslutsfattande. Vi använder automatiserat beslutsfattande för detta ändamål för att kunna avgöra om du innebär en bedrägeririsk.

Om det skulle uppstå en tvist kan www.isakmelin.se även samla in andra typer av personuppgifter som rör dig om vi behöver det för att ta tillvara våra rättigheter.

Vid köp på www.isakmelin.se får vår producent endast tillgång till namn, adress och kontaktuppgifter. 

Betalningsinformation

Kredit- och kontokortsuppgifter (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), bankkontonummer, bankens namn, telefonnummer (vid Swish).

Uppgifterna används för att genomföra betalningar för tjänster/varor på www.isakmelin.se. Samt för att kunna utföra utbetalningar till dig.

Numret på ditt kredit- eller betalkort och andra kortuppgifter registreras endast hos vår betalningsleverantör.

Information om varor/tjänster

Vi samlar in uppgifter som gäller de böcker du har beställt. Vi samlar även in information om hur du använder www.isakmelin.se.

Dessa uppgifter samlas in i syfte att anpassa www.isakmelin.se för dig, samt för att bestämma vilken information om www.isakmelin.se du ska få.

www.isakmelin.se utför profilering av dig, vilket innebär en automatiserat behandling av uppgifter för att bedöma hur www.isakmelin.se kan vara mer relevant för dig, exempelvis för att analysera eller förutsäga dina personliga preferenser, såsom köpintressen.

Information om din kontakt med oss

Kontaktar du oss sparar vi konversationer så att vi enkelt kan följa upp i efterhand. Detta inkluderar att spara olika former av skriftliga konversationer med dig för att dokumentera kundärenden, samt i säkerhetssyfte och för att bekämpa bedrägerier.

Enhetsinformation

IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform, skärmupplösning samt liknande information om dina enhetsinställningar.

Detta används för att analysera hur våra användare använder www.isakmelin.se. Det används även i säkerhetssyfte och för att bekämpa bedrägerier.

Hur länge sparas uppgifterna?

Dina uppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket vi sparar dem eller den längre tid som i förekommande fall uppställs av gällande lag.