Hoppa till innehåll

Allmänna Villkor

Allmänt

IsakMelin AB, org.nr. 559124-8520 (“www.isakmelin.se”, “vi”, “våra”, “oss” och liknande) driver hemsidan

www.isakmelin.se (”webbsidan”).

Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) gäller när du skapar ett konto på www.isakmelin.se. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig till att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner att du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter enligt www.isakmelin.se Dataskyddspolicy.

Att använda www.isakmelin.se

Lämnade uppgifter

Du garanterar och ansvarar för att allt innehåll, som du tillhandahåller oss eller gör åtkomligt för oss vid din användning av www.isakmelin.se, är korrekt och inte konfidentiell. Du garanterar också att innehållet inte kränker eller gör intrång i någon materiell eller immateriell rättighet tillhörande tredje man.

Regler för att använda www.isakmelin.se

När du använder eller har tillgång till www.isakmelin.se ska du inte:

  • bryta mot eller kringgå lagar, tredje mans rättigheter eller våra villkor;
  • dela med dig av personliga inloggningsuppgifter eller överlåta ditt konto på www.isakmelin.se till en annan person utan vårt samtycke;
  • tillåta, direkt eller indirekt, en annan person att använda ditt konto;
  • kopiera, ändra eller tillgängliggöra rättigheter eller innehåll hänförligt till www.isakmelin.se eller www.isakmelin.se verk, fotografier, bilder, varumärken, texter eller annat innehåll från www.isakmelin.se utan att i förväg inhämta uttryckligt skriftligt samtycke från www.isakmelin.se eller, i tillämpliga fall, berörd tredje man
  • kopiera, reproducera, ändra, bearbeta, översätta, överföra, allmänt tillgängliggöra eller framföra något innehåll (med undantag för ditt eget innehåll) från www.isakmelin.se eller tredje man, utan att i förväg inhämta uttryckligt skriftligt samtycke från www.isakmelin.se eller, i tillämpliga fall, berörd tredje man;
  • återförsälja eller vidarelicensiera www.isakmelin.se information eller mjukvara som hör till www.isakmelin.se

Om du blir varse om någon förlust, stöld eller obehörig användning av ditt konto, måste du omedelbart underrätta oss. Underlåter du att göra en sådan anmälan ansvarar du för allt som sker på ditt konto.

Du ansvarar för att följa lagen

Du godkänner att du är ensamt ansvarig för att de åtgärder du vidtar följer de lagar och regler som gäller för dig på vår webbplats är lagliga. Även om vi använder tekniska lösningar för att försöka kontrollera att den information som du tillhandahåller är korrekt, så är kontroll svårt.

Innehåll på www.isakmelin.se

Innehållet på webbsidan ägs av IsakMelin AB. Med “innehåll” skall enligt detta villkor förstås all information (inklusive men inte begränsat till fotografier, bilder, texter, ord, video, data, koncept, idéer, teknik, databaser och varumärken).

Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från www.isakmelin.se.

Länkar på www.isakmelin.se

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som tillhandahålls för din bekvämlighet och inte som ett godkännande av www.isakmelin.se eller dess tredje parts leverantörer eller distributörer av innehållet på dessa webbplatser. www.isakmelin.se har inte granskat alla de webbplatser som är länkade på www.isakmelin.se och ansvarar inte för deras innehåll.

De länkade webbplatserna tillhandahålls endast för din bekvämlighet och du besöker dem på egen risk. www.isakmelin.se gör inga påståenden och lämnar inga garantier med avseende på några andra webbplatser eller innehållet eller materialet på dessa webbplatser. Om du beslutar att besöka andra webbplatser gör du det på egen risk.

Erbjudande & nyhetsbrev

Nyhetsbrev och information om www.isakmelin.se

När du skapar ett konto på www.isakmelin.se blir du registrerad som prenumerant av www.isakmelin.se ’s nyhetsbrev. Vi förbehåller oss rätten att genom e-post förse dig med information om www.isakmelin.se ’s produkter, tjänster eller samarbeten.

Du kan när som helst avbryta prenumerationen för våra e-postmeddelanden genom att klicka på unsubscribe/avregistrera länken längst ned i något av våra nyhetsbrev.

Prenumerationen är kostnadsfri och kan när som helst avslutas. Dina uppgifter delas aldrig med externa parter eller någon annan än inom www.isakmelin.se ’s organisation.

Uppsägning

Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller ändra ditt konto vid vilken tidpunkt och av vilken anledning som helst. Vi kan även välja att begränsa eller förbjuda din användning av www.isakmelin.se.

Men för att vi ska utöva vår rättighet för att ta bort ditt konto och/eller vidta tekniska samt rättsliga åtgärder för att hindra dig från att använda www.isakmelin.se krävs generellt att:

  • vi anser att du använder eller sprider material utan vårt samtycke på ett opassande sätt utan vår skriftliga tillåtelse
  • vi kommer på dig med att låna ut eller dela med dig av dina personliga inloggningsuppgifter till någon annan

Övrigt

Villkorsändringar

www.isakmelin.se förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkoren när som helst i tiden och utan ditt föregående godkännande. Varje sådan ändring publiceras på webbsidan. Ändringar gäller från det att du har accepterat villkoren genom nytt köp eller besök på webbsidan alternativt efter det att www.isakmelin.se informerat dig om ändringarna.

Tvist

www.isakmelin.se målsättning är alltid att du ska vara så nöjd som möjligt. Skulle vi inte komma överens utan tvist uppstår, åtar sig www.isakmelin.se att följa beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.

Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

ARN: https://www.arn.se/

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
EU ODR: https://ec.europa.eu/odr

För frågor kring innebörden av ovanstående eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, kontakta oss via info@isakmelin.se .

Bolagsinformation

Företag

IsakMelin AB
Organisationsnummer: 559124-8520
Momsregistreringsnummer: SE559124852001
Företagets VD: Isak Melin

Postadress (ej besöksadress)

IsakMelin AB
Norra Skeppspromenaden 9
417 60 Göteborg
Sverige

Kontakt

E-post: info@isakmelin.se

Dessa villkor har senast uppdaterats 2023-07-24